Velkommen til

Velkommen til Badminton Motions Klubben af 1984, BMK-84's hjemmeside.

Vi spænder fra letøvede til rutinerede motions-badmintonspillere m/k fortrinsvis i alderen 30-70 år, der spiller hver lørdag mellem kl. 12 og 14 i Svanemøllehallen (når åben) på Østerbro i København.

Vi spiller ikke med fast makker, men spiller med de medlemmer, der nu møder op. Vi spiller primært doubler.

Sociale arrangementer

Vi har tre faste arrangementer årligt:

  • Generalforsamling (marts måned)
  • Sommer-sammenkomst
  • Julefrokost

Til vores generalforsamling tager vi emner op omkring klubben. Vi kigger på det forgangne år incl. regnskab og drøfter aktiviteter for det kommende år samt indkommende forslag fra medlemmerne. Vi får frokost med øl og vand efterfulgt af kage og kaffe.

Til vores sommer-sammenkomst og julefrokost sørger vi for en hyggelig stemning med en aktivitet og god mad.

Det er blevet en tradition, at vi mødes den første lørdag i måneden efter badminton til en hyggestund med øl, vand eller en varm drik.

Deltagelse i vores sociale arrangementer er naturligvis frivillig. Vi ser dog meget gerne, at alle medlemmer deltager i i hvert fald nogle af dem.

Bliv medlem

Har du lyst til at motionere på en sjov måde?

Har du spillet badminton før, er du velkommen til at spille med en gang uden beregning for at se, om det er noget for dig!

Vi spiller midt i Svanemøllehallen på banerne 10, 11, 12 og 13 hver lørdag kl. 12-14 fra starten af august til slutningen af juni. I juli, hvor Svanemøllehallen er lukket om lørdagen, spiller vi lørdag kl. 12-14 i Ryparken.

  • Kontingent: 825,- kr. pr. år (1/8-30/6) inkl. bolde, som indbetales pr. 1. august
  • Ved indmeldelse: Indmeldelsesgebyr: 100,- kr. + pro rata kontingent for resten af sæsonen
  • Kontingent for passivt medlemskab efter indmeldelse: kr. 75,- pr. år

Desværre har vi måttet oprette en venteliste, da vi nu er så mange i klubben, at vi ikke kan tage flere ind. Du er velkommen til at blive skrevet på ventelisten ved at kontakte os.

Kontaktinfo

Hvis du vil vide mere om klubben, er du velkommen til at kontakte os via e-mail eller på telefon.

E-mail: info@bmk84.dk
Telefon: +45 2629 9308 (Katja, formand)
Telefon: +45 2040 3024 (Poul, kasserer)

Hvis du vil vide mere om Svanemøllehallen, hvor vi spiller, kan du finde mere information her:

Svanemøllehallen
Østerbrogade 240
2100 København Ø
Telefon: 8256 3300
Web Svanemøllehallen

Multimedia

Vi har filmet lidt af vores spil her fra den 16/03-2013.

Privatlivspolitik GDPR

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger.
Henvendelser, som ikke resulterer i medlemskab: Ingen oplysninger gemmes.
Henvendelser, som resulterer i medlemskab: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, fødselsdato og indmeldelsesdato.
I medlemskabsperioden gemmes deltagelse i aktiviteter som f.eks. generalforsamling, sammenkomst og julefrokost.

Formål
Personoplysningerne benyttes til:
At opnå tilskud til klubben
At informere om aktiviteter, kontingent m.m.
At indsættes i vores medlemsliste
At kontakte medlemmet

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares, så længe du er betalende medlem. For tidligere medlemmer gemmes oplysninger med det formål at kunne invitere til arrangementer.

Videregivelse af oplysninger
Oplysninger videregives som beskrevet under ovenstående formål.

Cookies og målrettet annoncering
Der benyttes ikke cookies eller målrettet annoncering ud fra indsamlede oplysninger.

Indsigt og klager
Du kan få at vide, hvilke personoplysninger, vi har om dig. Du kan altid gøre indsigelse mod, at oplysninger benyttes. Du kan altid bede om at få slettet eller rettet dine oplysninger. Dog er der minimumsoplysninger, vi er nødt til at have, hvis du er betalende medlem. Henvendelse herom kan ske til info@bmk84.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til https://www.datatilsynet.dk/

Udgiver
BMK-84
c/o Poul Torp,Ulrikkenborg Allé 47, 2800 Kgs. Lyngby
Email: info@bmk84.dk